My silver lining

Det är tyst. 
Tystnad.
Har jag förlorat min hörsel?
Tystnad.
Mer tystnad.
Är jag döv?
Tystnad.
Knak.
Jag hör. 
Knak.
Tystnad.
Knak.
Min stol knakar. 
Tystnad.
Knak.
Knak.
Tystnad.
Mer tystnad. 
Varför lever jag?
Tystnad. 

Kommentera här: